با توجه به بازنشستگی اقبال صالحی رئیس پیشین این اداره، پس از چند ماه اداره این مجموعه به صورت سرپرستی، طی روزهای آینده رئیس جدید این اداره رسما معرفی خواهد شد. دوران خدمت ۳۰ ساله اقبال صالحی رئیس پیشین ارشاد در اواخر مهر ماه سال جاری پایان یافته و بر طبق قوانین موجود مدیرانی که […]

با توجه به بازنشستگی اقبال صالحی رئیس پیشین این اداره، پس از چند ماه اداره این مجموعه به صورت سرپرستی، طی روزهای آینده رئیس جدید این اداره رسما معرفی خواهد شد.

دوران خدمت ۳۰ ساله اقبال صالحی رئیس پیشین ارشاد در اواخر مهر ماه سال جاری پایان یافته و بر طبق قوانین موجود مدیرانی که دارای مدرک فوق لیسانس باشند امکان ادامه خدمت تا ۳۵سال را هم خواهند داشت ولی در خصوص مدیر پیشین ارشاد شهرستان با توجه به عدم ارائه پایان نامه و صدور مدرک کارشناسی ارشد، این امر تاکنون میسر نشده است.
طی هفته های اخیر نزدیک به چهارصد نفر از هنرمندان و فعالین زیرمجموعه های مربوط به فرهنگ و ارشاد با امضای طوماری ۱۰صفحه ای خواستار بازگشت به کار صالحی شدند و همزمان نیز اداره کل استان و وزارتخانه با انجام مجموعه ای از اقدامات این موضوع را پیگیری کردند.
البته اقبال صالحی با ارسال این طومار به اداره کل مخالفت کرده و در حال حاضر ریاست سازمان امور استخدامی وزارت ارشاد با تنظیم نامه ای خواستار پذیرش نمرات و صدور مدرک کارشناسی ارشد و بازگشت صالحی به بدنه ارشاد شده ولی در عین حال در صورت تحقق این موضوع، او در جایی غیر از نجف آباد ادامه کار خواهد داد.
در این مدت با توجه به احاطه صالحی به موضوعات مرتبط با ارشاد، با دعوت و پیگیری امام جمعه و فرماندار شاهد حضور او در جلساتی مانند شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی نیز بوده ایم .
گفته شده که طی هفته های اخیر یکی از گزینه های پیشنهادی برای ریاست ارشاد نجف آباد تا مرحله انتصاب نیز پیش رفته ولی به دلیل حساسیت جایگاه نجف آباد، مدیران ارشد استان و وزارتخانه با لغو این انتخاب، به دنبال گزینه قوی تری هستند. گزینه های پیشنهادی از بین کارمندان فعلی ارشاد نجف آباد نخواهد بود.

محبوبه عبادالهی در حال حاضر به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد فعالیت می کند.