فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی امیررضا نقش را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد منصوب کرد.

تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی امیررضا نقش را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد منصوب کرد.

نقش، ریاست واحد دولت‌آباد و دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان را در کارنامه خود دارد.

مهران مجلسی رییس پیشین این واحد، ۲۲ ماه قبل و در ابتدای شهریور۹۵ جایگزین سید محمد امیری با ۱۷سال سابقه ریاست بر این مجموعه شده بود. (امیری و مجلسی از راست به چپ)

روسای دانشگاه آزاد نجف آباد تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد                  5 300x200

روسای دانشگاه آزاد نجف آباد

رییس دانشگاه آزاد تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد            300x200

امیر رضا نقش

تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد