طبق اعلام فرمانداری شهرستان و بر اساس تصمیم استانداری، تمامی ادارات از شنبه 23 تیر97 تا اطلاع ثانوی همه روزهای هفته از ساعت ۶ و سی دقیقه صبح تا یک و نیم عصر فعالیت خواهند کرد.

تغییر ساعات کاری ادارات نجف آباد

طبق اعلام فرمانداری شهرستان و بر اساس تصمیم استانداری، تمامی ادارات از شنبه ۲۳ تیر۹۷ تا اطلاع ثانوی همه روزهای هفته از ساعت ۶ و سی دقیقه صبح تا یک و نیم عصر فعالیت خواهند کرد.

تمامی دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی شامل این دستور العمل خواهند بود.

این کار به منظور کاهش مصرف برق صورت گرفته است.

پست برق تغییر ساعات کاری ادارات نجف آباد تغییر ساعات کاری ادارات نجف آباد               300x200

پست برق

تغییر ساعات کاری ادارات نجف آباد