تغییر مدیر آموزش و پرورش نجف آباد
تغییر مدیر آموزش و پرورش نجف آباد
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد، طی مراسمی که در روزهای اخیر با حضور برخی مسئولان ارشد اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستان برگزار شد، سید رضا موسوی زاده از ریاست این اداره در نجف آباد تودیع شد.

تغییر مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد، طی مراسمی که در روزهای اخیر با حضور برخی مسئولان ارشد اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستان برگزار شد، سید رضا موسوی زاده از ریاست این اداره در نجف آباد تودیع شد.

به جای موسوی زاده که از بهمن ۹۷ عهده دار این مسئولیت شده بود، عیدی محمد طرقی به عنوان سرپرست معارفه شده است. طرقی که چند دوره عضویت شورای شهر در کارنامه اش دیده می شود، پیش از این مسئولیت های مختلفی را در آموزش و پرورش شهرستان بر عهده داشت.

در هفته های اخیر، نام فرد دیگری نیز برای تصدی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مطرح شده بود ولی شنیده شد که این گزینه با مخالفت برخی مسئولان شهرستان، کنار گذاشته شد.

تودیع سید رضا موسوی زاده (راست) از ریاست آموزش و پرورش نجف آباد و معارفه عیدی محمد طرقی

تودیع سید رضا موسوی زاده (راست) از ریاست آموزش و پرورش نجف آباد و معارفه عیدی محمد طرقی

تغییر مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

 

 

.