برنا: مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان گفت: با آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، تردد و عبور و مرور کمربندی شهرستان‌های نجف‌آباد و خمینی‌شهر ایمن می‌شود.

تقاطع ۱۰۰میلیاردی در نجف آباد

برنا: مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان گفت: با آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، تردد و عبور و مرور کمربندی شهرستان‌های نجف‌آباد و خمینی‌شهر ایمن می‌شود.

علیرضا صلواتی با اشاره به جلسه اخیر مسئولان ارشد شهرستان با مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای این تقاطع که قرار است ۱۸ماهه ساخته شود، به همراه مسیرهای منتهی به آن و پل های تقاطع بهمراه دوربرگردان های تقاطع، شامل عملیات خاکی ، ابنیه فنی ، زیراساس، اساس ، آسفالت و اجرای پل های تقاطع ، دیوارهای حایل، اجرای سیستم دفع آبهای سطحی شامل لوله گذاری و کانال ، کانیوو و ساخت سپتیک و همچنین علایم ایمنی در مرحله اجرا قرار گرفته است.

صلواتی خاطرنشان کرد: قرار است در شش ماهه نخست امسال عملیات اجرایی آزادراه اصفهان به نجف آباد نیز با مشارکت بخش خصوصی آغاز شود.

علیرضا صلواتی تقاطع ۱۰۰میلیاردی در نجف آباد تقاطع ۱۰۰میلیاردی در نجف آباد             1 300x203

علیرضا صلواتی

تقاطع ۱۰۰میلیاردی در نجف آباد