پانا:طی برنامه ای که با حضور مسئولان مختلف شهرستان و به میزبانی آموزش و پرورش برگزار شد، از چهارده رتبه زیر صد کنکور سال جاری شهرستان در حضور خانواده آن ها، تقدیر شد.

تقدیر از رتبه‌های برتر کنکور در نجف‌آباد+تصویر

پانا:طی برنامه ای که با حضور مسئولان مختلف شهرستان و به میزبانی آموزش و پرورش برگزار شد، از چهارده رتبه زیر صد کنکور سال جاری شهرستان در حضور خانواده آن ها، تقدیر شد.

در سال گذشته نیز شهرستان نجف آباد، یازده رتبه زیر صد داشت.

این برنامه در محیط باز حیاط آموزش و پرورش و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، برگزار گردید.

رتبه های برتر کنکور نجف آباد در سال 1400

رتبه های برتر کنکور نجف آباد در سال ۱۴۰۰

تقدیر از رتبه‌های برتر کنکور در نجف‌آباد+تصویر