تقدیر برای کارمزد ۴درصد
تقدیر برای کارمزد ۴درصد

نجف آباد نیوز: فقط یکی از بانک های شهر است که تسهیلات ۴درصد میده، من نمی دونم اگه این بانکه پس بقیه شون چی چی اند؟! آخه چرا بقیه کارمزد های ۲۰ تا ۳۰ درصد می گیرند؟ مگه هزینه هاشون این قدر با هم فرق میکنه؟ اگه با همین ۴درصد هم میشه بانکداری کرد، چرا […]

نجف آباد نیوز: فقط یکی از بانک های شهر است که تسهیلات ۴درصد میده، من نمی دونم اگه این بانکه پس بقیه شون چی چی اند؟! آخه چرا بقیه کارمزد های ۲۰ تا ۳۰ درصد می گیرند؟ مگه هزینه هاشون این قدر با هم فرق میکنه؟

اگه با همین ۴درصد هم میشه بانکداری کرد، چرا بقیه باید این قدر سنگین کارمزد بگیرند؟

البته به نظر من خود مردم به تدریج پاسخ این سوال ها را خواهند داد. مردم کم کم حساب هاشون رو به این بانک که همه امکانات شتاب رو داره منتقل می کنند. به نظر من نجف آباد میتونه مثل همیشه در بانکداری اسلامی هم الگویی برای کل کشور باشه.

البته برکت بسیاری از صندوق های قرض الحسنه خانوادگی که در سطح شهر فعال شده اند را نیز نباید فراموش کرد. به امید رونق بانکداری اسلامی و انسانی… (تصویر آرشیوی است)