سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، با صدور لوح تقدیری از تلاش های علی زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد در عرصه مقابله با کرونا و عوارض آن به ویژه در موضوع حمایت از مردم در حوزه های بهداشتی و معیشتی، تقدیر کرد.

تقدیر دادستانی کشور از دادستان نجف آباد

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، با صدور لوح تقدیری از تلاش های علی زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد در عرصه مقابله با کرونا و عوارض آن به ویژه در موضوع حمایت از مردم در حوزه های بهداشتی و معیشتی، تقدیر کرد.

این تقدیر در شرایطی صورت می گیرد که برخی در ماه های اخیر، فشارهای زیادی را به اشکال مختلف متوجه دادستان جوان نجف آباد کرده اند. فشارهایی که در هفته های اخیر و هم زمان با برخورد قاطع دستگاه قضایی شهرستان با برخی کارمندان متخلف، یک بار دیگر اوج گرفته است.

به نظر می رسد اگر دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان نیز هماهنگ با دستگاه قضایی به موضوع تخلفات برخی کارمندان ورود پیدا کنند، زمینه افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان فراهم خواهد شد.

عملکرد زارع که با استقبال بسیار خوب مردم نیز مواجه شده، به خوبی نشان داد که برای انقلابی بودن، حرف زدن و وعده دادن کافی نیست و باید عمل کرد.

تقدیر از علی زارع دادستان نجف آباد

تقدیر از علی زارع دادستان نجف آباد

تقدیر دادستانی کشور از دادستان نجف آباد