تلنگر تروریستی
تلنگر تروریستی

حوادث تلخ دیروز بار دیگر خاطرات جنایات منافقان را در دهه ۶۰ زنده کرد. «جلادانی» که این روزها برخی با مطامع سیاسی دنبال تطهیرشان هستند و عوامل برخورد انقلابی با آن ها را آماج طعنه های خود قرار می دهند. تروریست ها برای کسانی که به  مدافعان حرم نیز خرده می گیرند، پیام داشتند. مطمئنا بدون مدافعان حرم، […]

حوادث تلخ دیروز بار دیگر خاطرات جنایات منافقان را در دهه ۶۰ زنده کرد. «جلادانی» که این روزها برخی با مطامع سیاسی دنبال تطهیرشان هستند و عوامل برخورد انقلابی با آن ها را آماج طعنه های خود قرار می دهند.

تروریست ها برای کسانی که به  مدافعان حرم نیز خرده می گیرند، پیام داشتند. مطمئنا بدون مدافعان حرم، باید منتظر حوادث بسیار بیشتر و شدیدتری از این دست در نقاط مختلف کشور بودیم.

برای اقشار مختلف مردم نیز، وجود نعمت بزرگی به نام «امنیت» یادآوری شد.