طبق اعلام مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد، تمامی مدارس نجف آباد در کلیه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه دوم دی ماه باز خواهند بود.

تمامی مدارس نجف آباد دوشنبه دوم دی باز هستند/ می خواهند عصبانی کنند

طبق اعلام مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد، تمامی مدارس نجف آباد در کلیه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه دوم دی ماه باز خواهند بود.

متاسفانه ارگان های متولی حتی توان اعلام درست و حسابی خبر تعطیلی مدارس را ندارند و امشب چندین مرتبه اخبار ضد و نقیض در این خصوص منتشر شد.

به نظر می رسد برخی عامدانه تلاش دارند مردم را به هر وسیله ای که می شود، عصبانی کنند؛ از تصمیم های یک شبه و ناگهانی گرفته تا عدم اطلاع رسانی صحیح در مورد ساده ترین مسایل.

تعطیلی مدارس تمامی مدارس نجف آباد دوشنبه دوم دی باز هستند/ می خواهند عصبانی کنند تمامی مدارس نجف آباد دوشنبه دوم دی باز هستند             300x200

تعطیلی مدارس