مدیر آموزش و پرورش گفت: آموزش حضوری در مدارس شهرستان از 10 آبان 99 به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود ولی کادر اجرایی مدارس برای انجام امور اداری،نظارت بر آموزش های مجازی و پیگیری درسی دانش آموزانی که دسترسی به امکانات لازم ندارند، در محل مدارس حضور دارند.

تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد

روابط عمومی آموزش و پرورش نجف آباد: مدیر آموزش و پرورش گفت: آموزش حضوری در مدارس شهرستان از ۱۰ آبان ۹۹ به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود ولی کادر اجرایی مدارس برای انجام امور اداری،نظارت بر آموزش های مجازی و پیگیری درسی دانش آموزانی که دسترسی به امکانات لازم ندارند، در محل مدارس حضور دارند.

سید رضا موسوی زاده تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد                     300x278

سید رضا موسوی زاده

تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد