باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان افزود: فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در  شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد و سمیرم تا ۲۰ آبان همچنان متوقف و تعطیل است.

تمدید محدودیت های کرونایی نجف آباد تا ۲۰آبان

باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان افزود: فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در  شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد و سمیرم تا ۲۰ آبان همچنان متوقف و تعطیل است.

حجت الله غلامی ادامه داد: براساس بررسی‌های صورت گرفته، تمامی محدودیت‌های اعلام شده در شهرستان های مذکور به طور کامل اجرا شده و فرمانداری ها بر این روند نظارت می کنند.

حجت الله غلامی

حجت الله غلامی

تمدید محدودیت های کرونایی نجف آباد تا ۲۰آبان