باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان افزود: فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در  شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد و سمیرم تا ۲۰ آبان همچنان متوقف و تعطیل است.

تمدید محدودیت های کرونایی نجف آباد تا ۲۰آبان

باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان افزود: فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در  شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد و سمیرم تا ۲۰ آبان همچنان متوقف و تعطیل است.

حجت الله غلامی ادامه داد: براساس بررسی‌های صورت گرفته، تمامی محدودیت‌های اعلام شده در شهرستان های مذکور به طور کامل اجرا شده و فرمانداری ها بر این روند نظارت می کنند.

حجت الله غلامی تمدید محدودیت های کرونایی نجف آباد تا ۲۰آبان تمدید محدودیت های کرونایی نجف آباد تا ۲۰آبان              300x203

حجت الله غلامی

تمدید محدودیت های کرونایی نجف آباد تا ۲۰آبان