صدا و سیما: شهرداری نجف آباد که از چند سال پیش تملک برج های تاریخی و دو قلو صفا را در دستور کار قرار داده بود، با هزینه پنج میلیارد تومان توانست نیمی از مساحت هزار متر مربعی این مجموعه را تملک کند.

تملک نیمی از برج های تاریخی صفا توسط شهرداری نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: شهرداری نجف آباد که از چند سال پیش تملک برج های تاریخی و دو قلو صفا را در دستور کار قرار داده بود، با هزینه پنج میلیارد تومان توانست نیمی از مساحت هزار متر مربعی این مجموعه را تملک کند.

برج های دوقلوی صفا تملک نیمی از برج های تاریخی صفا توسط شهرداری نجف آباد+فیلم تملک نیمی از برج های تاریخی صفا توسط شهرداری نجف آباد+فیلم                     11 300x199

برج های دوقلوی صفا

تملک نیمی از برج های تاریخی صفا توسط شهرداری نجف آباد+فیلم