«شهروند»: متاسفانه دیروز یک بی توجهی بسیار فاحشی دیدم از مغازه ای که روزانه با حداقل هزار نفر از شهروندان مستقیما و با خانواده و سایر همشهریان به طور غیر مستقیم در ارتباط است.

تهدید بهداشتی در نانوایی معروف نجف آباد

«شهروند»: متاسفانه دیروز یک بی توجهی بسیار فاحشی دیدم از مغازه ای که روزانه با حداقل هزار نفر از شهروندان مستقیما و با خانواده و سایر همشهریان به طور غیر مستقیم در ارتباط است. در این وضعیت انتشار کرونا، نانوایی (…) در خیابان (…) نجف آباد اقدام به نصب یک دستگاه کولر آبی بیرون مغازه بر روی چهارپایه در محل تجمع صف انتظار مشتریان کرده است.

دقیقا تمام بازدم تنفس مشتریان را گرفته و مستقیم به روی میز خنک کننده نان میدمد. متصدی نانوایی متصور است نان را داخل مغازه خنک میکند و در بسته بندی تحویل مشتری میدهد
غافل از اینکه با بازدم آلوده مشتریان در صف انتظار این کار را میکند.

به مسئول تحویل نان در این مورد توضیح دادم که چه شرایط خطرناکی درست کرده ای . ایشان هم البته با احترام ولی با قاطعیت حرف من را رد کرد و با تکرار توضیحاتم گفت برو زنگ بزن بهداشت، اگه مشکلی بود بازرس بهداشت به ما میگفت.

از شما درخواست دارم موضوع را پیگیری و به مراجع بهداشتی منتقل نمایید. خدای نکرده حضور یک فرد آلوده در کنار کولر، قطع به یقین کل مغازه را آلوده و در یک روز میتواند هزاران نفر را بیمار کند.ممنون از پیگیری شما. در صورت نیاز میتوانید شماره بنده را هم در اختیار مسیولین قرار دهید.

تصویر، تزیینی است

نانوایی تهدید بهداشتی در نانوایی معروف نجف آباد تهدید بهداشتی در نانوایی معروف نجف آباد                300x200

نانوایی

تهدید بهداشتی در نانوایی معروف نجف آباد