ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد در راستای طرحهای خدمت رسانی و کمک به شکل گیری بنیان خانواده اقدام به تحویل جهیزیه بصورت یارانه ای به افراد نیازمند جامعه  کرده است. هر سری جهیزیه شامل 22 قلم وسایل ضروری زندگی و عمدتا تولیدات ایرانی است.

تهیه جهیزیه برای نیازمندان توسط سپاه نجف آباد

ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد در راستای طرحهای خدمت رسانی و کمک به شکل گیری بنیان خانواده اقدام به تحویل جهیزیه بصورت یارانه ای به افراد نیازمند جامعه  کرده است. هر سری جهیزیه شامل ۲۲ قلم وسایل ضروری زندگی و عمدتا تولیدات ایرانی است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط واگذاری، می توانند به حوزه های بسیج خواهران شهرستان مراجعه نمایند.
گلدشت: خیابان امام، قبل از بلوار طالقانی
نجف آباد: خیابان شریعتی بعد از خیابان سعدی روبروی ایران خودرو
امیرآباد:  پشت اداره اوقاف
یزدانشهر: بلوار شهید مطهری خیابان بهار۱۴
جوزدان: کوچه جنب مسجد جامع، بعد از دو راهی، سمت چپ
مهردشت: شهر دهق-میدان بسیج، بلوار معلم

نجف آباد نیوز: بهتر است در این برنامه از ظرفیت خیریه های معتبر و استخوان دار شهرستان، برای شناسایی نیازمندان واقعی استفاده کرد زیرا تجربه های خوبی در خوداظهاری نیازمندان به ثبت نرسیده است.

طرح مهر کریمانه سپاه نجف آباد تهیه جهیزیه برای نیازمندان توسط سپاه نجف آباد تهیه جهیزیه برای نیازمندان توسط سپاه نجف آباد            300x288

طرح مهر کریمانه سپاه نجف آباد

تهیه جهیزیه برای نیازمندان توسط سپاه نجف آباد