ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد در قالب اجرای طرح «مهر کریمانه2»، اقدام به تهیه و تحویل جهیزیه یارانه ای بین نیازمندان شهرستان کرده است.

تهیه جهیزیه نیازمندان توسط سپاه نجف آباد

ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد در قالب اجرای طرح «مهر کریمانه۲»، اقدام به تهیه و تحویل جهیزیه یارانه ای بین نیازمندان شهرستان کرده است.

این لوازم زندگی که شامل وسایل ضروری و تولیدات ایرانی است، در ۲ لیست متفاوت آماده شده و متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، بر اساس نشانی محل سکونت می توانند به حوزه های بسیج خواهران شهرستان مراجعه کنند.

اصل قباله ازدواج و اصل شناسنامه عروس و حضور شخص عروس یا مادرش، برای ثبت نام ضروری است.

نشانی حوزه های بسیج خواهران شهرستان:
گلدشت: خیابان امام به طرف اصفهان، قبل از بلوار طالقانی

نجف آباد: خیابان شریعتی بعد از خیابان سعدی روبروی ایران خودرو

امیرآباد: پشت اداره اوقاف

یزدانشهر: بلوار شهید مطهری خیابان بهارستان۱۶ کوچه بهار۱۴ جنب پارک فدک

جوزدان: کوچه جنب مسجد جامع، بعد از دو راهی، سمت چپ

مهردشت: شهر دهق-میدان بسیج، بلوار معلم سمت راست

اطلاعات بیشتر در:  Https://Eitaa.com/mehre2

طرح مهر کریمانه سپاه نجف آباد تهیه جهیزیه نیازمندان توسط سپاه نجف آباد تهیه جهیزیه نیازمندان توسط سپاه نجف آباد            300x288

طرح مهر کریمانه سپاه نجف آباد

تهیه جهیزیه نیازمندان توسط سپاه نجف آباد