صدا و سیما: فرمانده لشکر زرهی 8 نجف اشرف با اینکه هر رزمنده این لشگر در سه مرحله، کمک های مومنانه خود را به نیازمندان اهدا کردند گفت: رزمندگان در مرحله اول بخشی  از حقوقشان را  در قالب این طرح اهدا کردند.

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم

صدا و سیما: فرمانده لشکر زرهی ۸ نجف اشرف با اینکه هر رزمنده این لشگر در سه مرحله، کمک های مومنانه خود را به نیازمندان اهدا کردند گفت: رزمندگان در مرحله اول بخشی  از حقوقشان را  در قالب این طرح اهدا کردند.

سردار سیف الله رشیدزاده افزود: جمع آوری و خرید بسته معیشتی  در مرحله دوم و آماده کردن یک بسته معیشتی در مرحله سوم، فعالیت هر پاسدار در رزمایش کمک مومنانه بود.

سیف الله رشید زاده تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم                  300x169

سیف الله رشید زاده

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم

 

رزمایش کمک مومنانه در لشکر۸ نجف اشرف تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم     8        2 1024x576
رزمایش کمک مومنانه در لشکر۸ نجف اشرف
رزمایش کمک مومنانه در لشکر۸ نجف اشرف تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم     8         1024x576
رزمایش کمک مومنانه در لشکر۸ نجف اشرف
سیف الله رشید زاده تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط لشکر زرهی۸نجف اشرف+فیلم                  1024x576
سیف الله رشید زاده