توانا بود، هر که دانا بود؛تبلیغ متفاوت یک کاندید
توانا بود، هر که دانا بود؛تبلیغ متفاوت یک کاندید

«توانا بود هر که دانا بود» شعاری که انصافا به هییت این آقای کاندید می خوره. خوب به هر حال این بنده خدا که نمی تونه مثل برخی خانم های کاندید، از چهره بزک کرده برای جلب آرای مردم استفاده کنه! مجبوره خیلی مردونه و شیک بیاد به میدون رقابت ها! حالا شما اگه جرات […]

«توانا بود هر که دانا بود» شعاری که انصافا به هییت این آقای کاندید می خوره.

خوب به هر حال این بنده خدا که نمی تونه مثل برخی خانم های کاندید، از چهره بزک کرده برای جلب آرای مردم استفاده کنه! مجبوره خیلی مردونه و شیک بیاد به میدون رقابت ها!

حالا شما اگه جرات داری به این آقای مهندس ما رای نده!

البته فرصت تبلیغات برای کاندیداهای شورا تموم شده ولی حیفمون اومد، از این چهره متفاوت رونمایی نکنیم.