توانمندی بانوی معلول نجف آبادی در صنایع دستی+تصاویر و فیلم
توانمندی بانوی معلول نجف آبادی در صنایع دستی+تصاویر و فیلم
صدا و سیما: بانوی معلول نجف آبادی، به کمک تسهیلات بهزیستی، فروشگاه و آموزشگاه صنایع دستی راه اندازی کرده و بیش از ۴۰ هنرجو را آموزش داده است.

توانمندی بانوی معلول نجف آبادی در صنایع دستی+تصاویر و فیلم

صدا و سیما: بانوی معلول نجف آبادی، به کمک تسهیلات بهزیستی، فروشگاه و آموزشگاه صنایع دستی راه اندازی کرده و بیش از ۴۰ هنرجو را آموزش داده است.

متقی نیا که سرپرست خانواده است، سال‌ها پیش در دوران کودکی یک دست خود را بر اثر حادثه ای در چرخ گوشت از دست داده و الآن بیش از ۷ سال است که در رشته صنایع دستی به خصوص مینا کاری امرار معاش می‌کند.

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

اشتغال زایی متقی نیا بانوی معلول نجف آبادی

توانمندی بانوی معلول نجف آبادی در صنایع دستی+تصاویر و فیلم