تودیع و معارفه امام جمعه یزدانشهر
تودیع و معارفه امام جمعه یزدانشهر
صبح روز جمعه بیست و یکم آبان 1400، طی مراسمی که به میزبانی مسجد امام جعفر صادق یزدانشهر برگزار خواهد شد، حجت الاسلام محمد صفری از امامت جمعه تودیع و حجت الاسلام لطفی به عنوان امام جمعه جدید معرفی می شود.

تودیع و معارفه امام جمعه یزدانشهر

صبح روز جمعه بیست و یکم آبان ۱۴۰۰، طی مراسمی که به میزبانی مسجد امام جعفر صادق یزدانشهر برگزار خواهد شد، حجت الاسلام محمد صفری از امامت جمعه تودیع و حجت الاسلام لطفی به عنوان امام جمعه جدید معرفی می شود.

یزدانشهر، بیست و پنجم تیر ۹۵ اولین نماز جمعه خود را برگزار کرد که از آن زمان تاکنون، صفری در جایگاه امامت جمعه انجام وظیفه کرده بود.

تودیع و معارفه امام جمعه یزدانشهر

تودیع و معارفه امام جمعه یزدانشهر

تودیع و معارفه امام جمعه یزدانشهر