تودیع و معارفه در دامپزشکی نجف آباد
تودیع و معارفه در دامپزشکی نجف آباد
فرمانداری: در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و دامپزشکی استان برگزار شد، محمد مهدی حسن پور رییس پیشین شبکه دامپزشکی شهرستان تودیع و فضل الله صالحی به عنوان مسئول جدید این مجموعه معارفه شد.

تودیع و معارفه در دامپزشکی نجف آباد

فرمانداری: در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و دامپزشکی استان برگزار شد، محمد مهدی حسن پور رییس پیشین شبکه دامپزشکی شهرستان تودیع و فضل الله صالحی به عنوان مسئول جدید این مجموعه معارفه شد.

در متن خبر به مسئولیت جدید حسن پور اشاره ای نشده ولی صالحی پیش از این مسئولیت مشابهی در شهرستان تیران و کرون داشته.

حسن پور در دوران خدمتش در شهرستان، دو بحران بزرگ پیش رو داشت که به اذعان بسیاری از کارشناسان و مسئولان، به خوبی از عهده انجام مسئولیتش در قبال آن ها برآمد.

اولین موضوع به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بر می گردد که طی آن شهرستان نجف آباد یکی از کانون های اصلی آلودگی محسوب می شد و دومین موضوع همین کرونا است که هنوز در کانون توجه ها قرار دارد.

حسن پور در ماه های اوج بحران کرونا شهرستان، مسئولیت دبیری ستاد مردمی مقابله با کرونا را بر عهده داشت.

رییس دامپزشکی نجف آباد

رییس دامپزشکی نجف آباد

تودیع محمد مهدی حسن پور رییس سابق دامپزشکی نجف آباد

تودیع محمد مهدی حسن پور رییس سابق دامپزشکی نجف آباد

تودیع و معارفه در دامپزشکی نجف آباد