پایگاه خبری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری:بیست معلم آلمانی که اکثرشان به سن بازنشستگی رسیده اند، سه شنبه ۱۸ مهرماه و در دومین روز حضورشان در استان اصفهان از برخی جاذبه های تاریخی و گردشگری نجف آباد در کنار مراکزی همچون دانشکده فنی و حرفه ای سمیه و دبیرستان شهید سالدورگر نجف آباد بازدید کردند. در […]

پایگاه خبری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری:بیست معلم آلمانی که اکثرشان به سن بازنشستگی رسیده اند، سه شنبه ۱۸ مهرماه و در دومین روز حضورشان در استان اصفهان از برخی جاذبه های تاریخی و گردشگری نجف آباد در کنار مراکزی همچون دانشکده فنی و حرفه ای سمیه و دبیرستان شهید سالدورگر نجف آباد بازدید کردند.
در این بازدید ها که هدف اصلی آن آشنایی این فرهنگیان آلمانی با فعالیت ها و نقش زنان و دختران ایرانی در عرصه های مختلف تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی عنوان شده، آثار تاریخی همچون اولین موزه مردم شناسی نجف آباد در خانه تاریخی مهرپرور، اولین مکتب خانه علوم شهر در خانه تاریخی نوریان، عصارخانه اخلاقی، بازار سنتی نجف آباد در کنار پردیس و مجموعه هفت برج خارون مورد بازدید قرار گرفت.