گروه میثاق شهید حججی، تعدادی بسته های معیشتی ویژه کمک به نیازمندان تهیه و توزیع کرده است.

توزیع بسته های معیشتی توسط گروه میثاق شهید حججی+فیلم

گروه میثاق شهید حججی، تعدادی بسته های معیشتی ویژه کمک به نیازمندان تهیه و توزیع کرده است.

 

توزیع بسته های معیشتی توسط گروه میثاق شهید حججی+فیلم

آماده سازی بسته های معیشتی در یادمان شهدای نجف آباد توزیع بسته های معیشتی توسط گروه میثاق شهید حججی+فیلم توزیع بسته های معیشتی توسط گروه میثاق شهید حججی+فیلم IMG 0961 1024x576
آماده سازی بسته های معیشتی در یادمان شهدای نجف آباد