صدا و سیما: مدیر خیریه آبشار عاطفه های نجف آباد گفت: طی روزهای اخیر، ده ها بسته معیشتی به ارزش ۴۰۰ هزار تومان بین نیازمندان توزیع شده است.

توزیع بسته های معیشتی در نجف آباد

صدا و سیما: مدیر خیریه آبشار عاطفه های نجف آباد گفت: طی روزهای اخیر، ده ها بسته معیشتی به ارزش ۴۰۰ هزار تومان بین نیازمندان توزیع شده است.

زهرا غلامی گفت: این بسته ها شامل گوشت، مرغ، برنج، عدس، روغن و رب گوجه فرنگی بوده است.

بسته معیشتی خیریه آبشار عاطفه های نجف آباد توزیع بسته های معیشتی در نجف آباد توزیع بسته های معیشتی در نجف آباد            300x169

بسته معیشتی خیریه آبشار عاطفه های نجف آباد

توزیع بسته های معیشتی در نجف آباد