توزیع سالانه ۶۰۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نجف آباد
توزیع سالانه ۶۰۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نجف آباد
رکنا: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:در شهرستان نجف آباد، سالانه بیش از 600میلیون متر مکعب گاز طبیعی توزیع می گردد.

توزیع سالانه ۶۰۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نجف آباد

رکنا: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:در شهرستان نجف آباد، سالانه بیش از ۶۰۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی توزیع می گردد. وجود بیش از یکصدو ۲۷هزار مشترک، ۶۶هزار و ۶۱۰ انشعاب، یک هزار و ۳۷۲ کیلومتر شبکه و ۳۳۸ مشترک عمده در این شهرستان بیانگر گوشه ای از حجم فعالیت های اجرا شده در این شهرستان است.

ابولقاسم عسکری ادامه داد، در حال حاضر ۹۹٫۰۸درصد جمعیت روستایی معادل ۱۰۶۴روستا و۱۰۰ درصد جمعیت شهری این استان معادل ۱۱۴شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

عسکری تصریح کرد:سالانه حدود ۲۲ میلیارد متر مکعب گاز در سطح استان توزیع می شود که بیشترین سهم آن معادل ۷۰ درصد در بخش صنعت استان و به بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰واحد صنعتی فعال اختصاص یافته است.

وی: بیش از ۲۷هزار کیلومتر شبکه گذاری، یک میلیون ۱۱۲هزار انشعاب، یک میلیون و ۹۷۰ هزار مورد اشتراک پذیری و بیش از دو میلیون مورد مصرف کننده گاز طبیعی در استان اصفهان وجود دارد.

خط گاز

خط گاز

توزیع سالانه ۶۰۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نجف آباد