در آستانه اربعین حسینی، با همت پرسنل دانشگاه فرهنگیان، دفتر بسیج دانشجویی و کانون بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد یک هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر

در آستانه اربعین حسینی، با همت پرسنل دانشگاه فرهنگیان، دفتر بسیج دانشجویی و کانون بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد یک هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر