در آستانه اربعین حسینی، با همت پرسنل دانشگاه فرهنگیان، دفتر بسیج دانشجویی و کانون بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد یک هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر

در آستانه اربعین حسینی، با همت پرسنل دانشگاه فرهنگیان، دفتر بسیج دانشجویی و کانون بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد یک هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 06 19 30 08 300x225

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 06 19 30 06 300x225

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان

توزیع هزار غذای گرم بین نیازمندان نجف آباد+تصاویر