رزمایش سراسری کمک مومنانه، با توصیه رهبر معظم انقلاب در سراسر کشور با همت مردم، خیرین و مجموعه سپاه و بسیج کلید خورده و در نجف آباد نیز با قوت ادامه دارد.

توزیع کمک های مومنانه در نجف آباد/خواب مادر شهید حججی+فیلم

رزمایش سراسری کمک مومنانه، با توصیه رهبر معظم انقلاب در سراسر کشور با همت مردم، خیرین و مجموعه سپاه و بسیج کلید خورده و در نجف آباد نیز با قوت ادامه دارد.

مادر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی در حاشیه یکی از این برنامه ها، از خواب پسرش و دادن یکی از بسته های معیشتی به او می گوید.

رزمایش کمک مومنانه توزیع کمک های مومنانه در نجف آباد/خواب مادر شهید حججی+فیلم توزیع کمک های مومنانه در نجف آباد/خواب مادر شهید حججی+فیلم 13990208000392 Test PhotoN 300x151

رزمایش کمک مومنانه

توزیع کمک های مومنانه در نجف آباد/خواب مادر شهید حججی+فیلم