گلدشت نیوز: مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در شهر گلدشت روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۹۹ به همت دفتر امام جمعه و خیریه امیرالمؤمنین این شهر آغاز شد.

توزیع ۱۶۰۰ بسته معیشتی در گلدشت

گلدشت نیوز: مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در شهر گلدشت روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۹۹ به همت دفتر امام جمعه و خیریه امیرالمؤمنین این شهر آغاز شد.

در مرحله اول با تهیه و توزیع ۱۱۰۰ بسته معیشتی و درمرحله دوم حدود ۵۰۰ بسته حمایتی شامل برنج، مرغ، همبرگر، ماکارونی، پنیر، روغن، رب و سویا به ارزش تقریبی ۲۰۰ الی ۲۵۰ هزارتومان تهیه و ۵۰۰ بسته دیگر هم در صورت تأمین اعتبار توسط خیرین ، توزیع خواهد شد.

قرار است این کمک ها به نیازمندان تمامی محلات شهر گلدشت از جمله محله مرکزی، قلعه سفید و گلشهر اهداء شود.

توزیع بسته های معیشتی درگلدشت توزیع ۱۶۰۰ بسته معیشتی در گلدشت توزیع ۱۶۰۰ بسته معیشتی در گلدشت            300x300

توزیع بسته های معیشتی درگلدشت

توزیع ۱۶۰۰ بسته معیشتی در گلدشت