همزمان با سالروز میلاد امام حسن عسگری (ع) در روز سه شنبه 4آذر99، 313 بسته بهداشتی به همت قرارگاه حافظان سلامت حوزه علمیه نجف آباد و جمعی از طلاب، در بین نیازمندان شهرستان توزیع خواهد شد.

توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر

همزمان با سالروز میلاد امام حسن عسگری (ع) در روز سه شنبه ۴آذر۹۹، ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت قرارگاه حافظان سلامت حوزه علمیه نجف آباد و جمعی از طلاب، در بین نیازمندان شهرستان توزیع خواهد شد.

مجموع ارزش این اقلام، نزدیک به ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است.

توزیع 313 بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر photo 2020 11 23 21 01 51 300x225

توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد

توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر

توزیع 313 بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر photo 2020 11 23 23 05 30 1024x769
توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد
توزیع 313 بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر photo 2020 11 23 23 05 29 1024x769
توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد
توزیع 313 بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر photo 2020 11 23 23 05 27 1024x769
توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد
توزیع 313 بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر photo 2020 11 23 21 01 51 1024x768
توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد
توزیع 313 بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد+تصاویر photo 2020 11 23 20 40 00 1024x768
توزیع ۳۱۳ بسته بهداشتی به همت طلاب نجف آباد