مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه نجف آباد، از توزیع هفتصد بسته لوازم التحریر ایرانی به ارزش هر بسته ۱۲۰ هزار تومان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه نجف آباد، از توزیع هفتصد بسته لوازم التحریر ایرانی به ارزش هر بسته ۱۲۰ هزار تومان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

حجت الاسلام احمدی اعلام کرد: طی این طرح که با عنوان «مشق احسان» و به همت خیرین و گروه های جهادی شهرستان برگزار شد، بسته های تهیه شده در اختیار دانش آموزان از قبل شناسایی شده قرار گرفت.

هر کدام از این بسته ها شامل یک کیف، جامدادی، دفتر و چند قلم لوازم التحریر است.

توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر photo 2020 09 12 07 12 00 300x225

توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد

توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر

 

توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر photo 2020 09 12 07 12 00 1024x768
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر photo 2020 09 12 07 11 51 1024x768
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر photo 2020 09 12 07 11 46 1024x768
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر photo 2020 09 12 07 11 36 1024x768
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر توزیع ۷۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند+تصاویر photo 2020 09 12 07 11 31 1024x768
توزیع لوازم التحریر ایرانی بین دانش آموزان بی بضاعت توسط بسیج نجف آباد