توزیع ۱/۲ میلیارد میوه دولتی در نجف آباد
توزیع ۱/۲ میلیارد میوه دولتی در نجف آباد

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: از اواخر اسفند ماه سال گذشته تا نیمه دوم فروردین ماه سال جاری، شرکت تعاون روستایی شهرستان در مجموع یک میلیارد و دویست میلیون تومان میوه را به نرخ دولتی جهت تنظیم بازار شب عید توزیع کرده است.» مجتبی مطهری  افزود: «طی همین مدت بیش از ۶۵تن سیب […]

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: از اواخر اسفند ماه سال گذشته تا نیمه دوم فروردین ماه سال جاری، شرکت تعاون روستایی شهرستان در مجموع یک میلیارد و دویست میلیون تومان میوه را به نرخ دولتی جهت تنظیم بازار شب عید توزیع کرده است.»

مجتبی مطهری  افزود: «طی همین مدت بیش از ۶۵تن سیب و ۲۷۸ تن پرتقال در شانزده نقطه از شهرستان با قیمت های مصوب توزیع شد که این امر نقش موثری در افزایش قدرت خرید شهروندان داشت.»