صدا و سیما + نجف آباد نگار:  رییس اوقاف شهرستان نجف آباد گفت: در عید قربان امسال از محل درآمد موقوفه حاج نصر الله نجف آبادی، پنجاه راس گوسفند به ارزش هشتاد و هفت میلیون تومان خریداری و ذبح شدند و گوشت آن ها بین نیازمندان توزیع گردید.

توزیع ۸۷ میلیون تومان گوشت نذری از درآمد یک موقوفه

صدا و سیما + نجف آباد نگار:  رییس اوقاف شهرستان نجف آباد گفت: در عید قربان امسال از محل درآمد موقوفه حاج نصر الله نجف آبادی، پنجاه راس گوسفند به ارزش هشتاد و هفت میلیون تومان خریداری و ذبح شدند و گوشت آن ها بین نیازمندان توزیع گردید.

حجت السلام روح الله بیدرام گفت: این موقوفه شامل ۷ باب مغازه تجاری در بازار نجف آباد با مجموع مساحت ۵۰۴ متر مربع است که درآمد آن در مواردی مانند افطاری در شبهای قدر و احیاء و روضه خوانی، ذبح گوسفند در روز عید قربان جهت نیازمندان و اطعام در روز عید غدیر خم جهت نیازمندان مصرف می شود.

رییس اوقاف نجف آباد توزیع توزیع 87 میلیون تومان گوشت نذری از درآمد یک موقوفه               300x200

روح الله بیدرام

نجف آباد نیوز