جبروت و هیمنه نداشت. ساکت باش و فضولی نکن، بر زبانش نمی‌رفت. بارها می‌شد که در اثنای وعظ با یکی از مستمعان گفت‌وگو در می‌گرفت، گاهی سومی نیز به آنها می‌پیوست و این گفت‌وگوها رونق و شکوه مجلس را بیشتر می‌کرد

توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آباد

پاینده در داستان «شیخ‌احمد بت‌شکن» تصویری ارائه می‌دهد که خواندنی است: «…دم شیخ گرم و دلپذیر بود. آیه‌ای از قرآن می‌خواند و دنبال آن حدیث پیغمبر می‌گفت که چون نسیم خنک در روزهای گرم، جان‌ها را به نشاط می‌آورد. جبروت و هیمنه نداشت. ساکت باش و فضولی نکن، بر زبانش نمی‌رفت. بارها می‌شد که در اثنای وعظ با یکی از مستمعان گفت‌وگو در می‌گرفت، گاهی سومی نیز به آنها می‌پیوست و این گفت‌وگوها رونق و شکوه مجلس را بیشتر می‌کرد… . بعد از وعظ، انجمن درس بود که به رونق کمتر از منبر نبود، از محلات دور طالبان فیض بر این خوان بی‌دریغ می‌نشستند…

*رسالۀ دیاریۀ «خوراکوشک»، ویراست پُر و پیمانی از دیباچۀ دیار نون. به قلم «علی یزدانی». کاری از انتشارات مهر زهرا (س)

کتاب خوراکوشک توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آباد توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آباد         213x300

کتاب خوراکوشک

آرامگاه شیخ احمد حججی توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آباد توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آباد                     169x300

آرامگاه شیخ احمد حججی

توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آباد