یدالله قربعلی، یکی از نابینایان شناخته شده شهرستان و فعال در موضوعات مرتبط با معلولان، به مناسبت 12آذر روز جهانی معلولان، مجموعه ای از توصیه ها را برای برخورد بهتر و کریمانه تر با این قشر، تدوین و ارسال کرده است.

توصیه هایی برای ارتباط بهتر با معلولان

یدالله قربعلی، یکی از نابینایان شناخته شده شهرستان و فعال در موضوعات مرتبط با معلولان، به مناسبت ۱۲آذر روز جهانی معلولان، مجموعه ای از توصیه ها را برای برخورد بهتر و کریمانه تر با این قشر، تدوین و ارسال کرده است.

این توصیه ها، به شرح زیر هستند:

ا- معلولیت یک محدودیت است نه ناتوانی، بیایید به جای دیدن کاستیها، تواناییهای معلولان را اهمیت دهیم.
ب- معلولان از برخورد ترحم آمیز و کاربرد الفاظ یا رفتار ترحمآمیز رنج می برند.
پ- با در نظر گرفتن معلولیت و شرایط فردی باید همانند سایر شهروندان معلولان را از حقوقشان بهره مند نمود و در خطاهایشان نیز ترحمی روا نداشت.
ت- صندلی چرخدار، عصا، عصای سفید، سمعک، زبان اشاره و… نمادهای معلولیت های گوناگون است، بدان توجه کنیم و نسبت به رعایت حقوق آنان خود را موظف بدانیم.
ث- هرگز از همراه نابینا در خصوص نیازش نپرسید، او خود قادر به پاسخگویی مناسب به شما می باشد.
ج- برای درک راحت تر و ارتباط سازگار با ناشنوایان، حتما در مقابل آنان بایستید و اجازه دهید حرکات لب و چهره ی شما را با دقت بنگرند تا مقصود شما را متوجه شوند.
چ- هرگز بدون پرسش در خصوص نیاز فرد معلول، برای او کاری انجام ندهید، اجازه دهید او نیاز خویش را مطرح کند و در صورت لزوم به او کمک رسانید.
ح- وقتی می خواهید نابینا را راهنمایی کنید، اجازه دهید او بازوی شما را بگیرد و کمی عقبتر از شما حرکت کند، هرگز عصای او را برای راهنمایی نگیرید.
خ- نابینا، ناشنوا، معلول الفاظی هستند که معلولان می پسندند، از واژگانی چون کور، روشندل، شل، کر، لال، عاجز، و…. خطاب به آنان استفاده نکنید.
د- بکوشید که بین شما و معلولان دیوار هراسی وجود نداشته باشد، در خصوص رابطه با آنان بسیار عادی و ساده و در عین حال با لحاظ موارد فوق اقدام کنید.
ذ- در محول کردن وظایفی که فرد معلول قادر به انجام آن است، کوتاهی نکنید و در صورت نیاز برای انجام بهتر کار او را راهنمایی نمایید.
ر- هر روز روز معلولان است و رعایت حقوق شهروندی همواره امری ضروری است، مناسبتها بهانه ای برای یادآوری است، حقوق معلولان را در تمامی مکانها و همه ایام مد نظر داشته باشید.
ز- معلولان باید بتوانند از اماکن فرهنگی و ورزشی و تفریحی، کتابخانه ها، سالنهای اجتماعات، سینماها، پارکها، معابر، پیاده روها و…. به آسانی استفاده کنند، بیایید با رعایت حقوق این گروه، اجازه دهیم شهرمان از گاردها و نرده های نصب شده در پیاده روها، پلها و… پاک گردد و در عوض معلولان و نابینایان با آسودگی خاطر در این مسیرها حرکت کنند.
ژ- از پارک وسائل نقلیه مانند اتومبیل، موتورسیکلت، دوچرخه در مقابل پلها جداً خودداری کنید.
س- مسؤولان تمام مراکز اداری و اقتصادی از قبیل بانکها، ادارات دولتی، مراکز بهداشتی و درمانی، شرکتها، فروشگاه ها، شخصی را جهت همکاری با مراجعان معلول آموزش دهند، تا در هنگام مراجعه این افراد برخورد مناسب با آنان صورت گیرد.
ش- بدون اطلاع افراد نابینا هرگز نسبت به جا به جایی وسایل آنان اقدام نکنید.
ص- هرگز به فرزندان و همراهان افراد معلول با دید ترحم نگاه نکنید، زیرا باعث تضعیف روحیه آنان خواهید شد.
ض- به جای ارفاق و ترحم نسبت به معلولان، شرایط مناسب برای انجام کارهای آنان را فراهم کنید تا خودشان به راحتی از عهده مسؤولیتهای فردی، شغلی، و اجتماعی بر آیند.
ط- هرگز افراد معلول از تقدس خاصی بهره مند نیستند، سعی کنید نگاهتان را به آنان طبیعی و عادی نمایید.
ظ- رانندگان وسایل نقلیه عمومی و تاکسی ها، در سوار و پیاده شدن نابینایان، دقت نمایند و هنگام پیاده شدن، حتما مکان مناسبی را انتخاب نموده و دقیقا به نابینا آن مکان را معرفی نمایند.
ع- اشتغال و کسب درآمد حق مسلم افراد معلول است، بیایید با توجه به تواناییهای آنان، نسبت به این امر مهم و خطیر بیتفاوت نباشیم.

ید الله قربعلی
۱۱ آذرماه ۱۳۹۹

معلولان توصیه هایی برای ارتباط بهتر با معلولان توصیه هایی برای ارتباط بهتر با معلولان                             8 300x200

معلولان

توصیه هایی برای ارتباط بهتر با معلولان