دکتر احمد رضا شریفی پزشک عمومی، متخصص طب ایرانی (سنتی) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران، توصیه هایی از جنس طب ایرانی برای بیماران کرونایی و جامعه در معرض خطر دارد.

توصیه های کرونایی دانشگاه بقیه الله+فیلم

دکتر احمد رضا شریفی پزشک عمومی، متخصص طب ایرانی (سنتی) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران، توصیه هایی از جنس طب ایرانی برای بیماران کرونایی و جامعه در معرض خطر دارد.

شریفی اعتقاد دارد اگر غذای خوب را، خوب بخوریم، به بدن این فرصت را می دهیم که خودش را مدیریت و با انواع بیماری ها مقابله کند. نباید غذاهای چرب، سنگین و دیرهضم خورد تا بدن مجبور شود انرژی اش را به جای مقابله با بیماری های مختلف، از جمله کرونا، صرف هضم و جذب غذا کند.

به جای «روی هم خوری»، باید از غذاهای زودهضم استفاده کرد و خواب کافی و زود هنگام داشت. در کنار رعایت بهداشت فردی نیز انجام روزانه بادکش بر روی ریه، می تواند مفید باشد؛ البته با شرایطی که تشخیصش با پزشک است.

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران توصیه های کرونایی دانشگاه بقیه الله+فیلم توصیه های کرونایی دانشگاه بقیه الله+فیلم                                 300x199

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

توصیه های کرونایی دانشگاه بقیه الله+فیلم