پزشک است و از آن پزشک های با سواد، با تجربه و به روز که مرتب جدیدترین کتاب ها و مقالات مربوط به حوزه کاری اش را مطالعه می کند. تسلط و مهارتش باعث شده بسیاری از مردم نجف آباد با اعتماد کامل به مطبش مراجعه کرده و جواب بگیرند.

توصیه پزشک مشهور نجف آباد برای مدرسه رفتن

پزشک است و از آن پزشک های با سواد، با تجربه و به روز که مرتب جدیدترین کتاب ها و مقالات مربوط به حوزه کاری اش را مطالعه می کند. تسلط و مهارتش باعث شده بسیاری از مردم نجف آباد با اعتماد کامل به مطبش مراجعه کرده و جواب بگیرند.

وقتی نظرش در مورد کرونا و مدرسه رفتن بچه ها را پرسیدم، گفت: نباید خیلی شلوغش کرد و تحت تاثیر جوسازی ها قرار گرفت. خطر کرونا، مثل همان زمانی است که بعثی ها تهدید می کردند به بمباران و موشک باران. مگر آن موقع تمام کار و زندگی مان را تعطیل کردیم؟!

گفت که نوه هایش را تشویق به مدرسه رفتن کرده و ادامه داد: یعنی بچه ای که مدرسه نمی رود، هیچ جای دیگری هم نمی رود که خطر ابتلا به کرونا وجود داشته باشد؟! تازه، مگر هر کسی کرونا گرفت، مرد؟ به نظر من جای نگرانی نیست و خانواده ها هر طوری که مدرسه ها اعلام کرده اند، بچه هایشان را ببرند.

آخر حرف هایش هم ضمن دعوت به توکل به خدا بیان داشت: از نظر من، با رعایت بهداشت و تغذیه مناسب و سالم، می توان جلوی این مشکل را گرفت و در عین حال به درس و مشق بچه ها هم ضربه نزد.

مدرسه توصیه پزشک مشهور نجف آباد برای مدرسه رفتن توصیه پزشک مشهور نجف آباد برای مدرسه رفتن            15 300x210

مدرسه

توصیه پزشک مشهور نجف آباد برای مدرسه رفتن