توضیحات عضو هیات نظارت نجف آباد برای رد صلاحیت ها
توضیحات عضو هیات نظارت نجف آباد برای رد صلاحیت ها

حجت الاسلام محمود حقیقی عضو شورای شهر نجف آباد در خبری تلگرامی از نشست دیشب  مکتب الزهرا با حضور حجت الاسلام زاده لطفی یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات نجف آباد به بیان خلاصه ای از اظهارات زاده لطفی پرداخته که در ادامه می توانید موارد مطرح شده را مطالعه کنید: ۱٫ هیئت نظارت، […]

حجت الاسلام محمود حقیقی عضو شورای شهر نجف آباد در خبری تلگرامی از نشست دیشب  مکتب الزهرا با حضور حجت الاسلام زاده لطفی یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات نجف آباد به بیان خلاصه ای از اظهارات زاده لطفی پرداخته که در ادامه می توانید موارد مطرح شده را مطالعه کنید:
۱٫ هیئت نظارت، گروههای تحقیقی دارد که رفتارها و عملکرد داوطلبین مجلس شورا را رصد میکند.
۲٫ علت هیچکدام از رد صلاحیتها، تبلیغات زود هنگام نبوده.
۳٫ متاسفانه بخاطر کلی بودن یا ضعف قوانین! بعضی از رد شدن ها انجام می شود. مثل: عدم شرکت در انتخابات قبلی یا انجام رفتارهای شخصی خلاف شرع و…
۴٫ اگر دو سال از یک تخلف جزیی گذشته باشد، تخلف نادیده گرفته میشود.
۵٫ موارد عدم احراز، بعلت کمبود وقت برای تحقیق یا ناشناس بودن، بوده است.
۶٫ امیدواریم بعد از اعتراض داوطلبین، تعداد بیشتری تایید شوند.
۷٫ متاسفانه بعد از گذشت زمان زیاد، مراجع چهارگانه هیئت نظارت، فقط در مورد حدود یک چهارم داوطلبین، اظهار نظر نمودند.
۸٫ ما با استفاده از کلمه ی “استصوابی” برخی از داوطلبین غیرصالح را رد کردیم.
۹٫ حضور مردم در انتخابات ۷ اسفند، پرشور خواهد بود.
۱۰٫ موارد توبه و پشیمانی از ارتکاب جرم، در قانون دیده شده است.
۱۱٫ ما مثل امام جماعت، باید عدالت شخص را از طرق گوناگون، احراز کنیم. اینجا جای اجرای قانون اصولی “اصاله البرائه” نیست.

حقیقی در پایان متن خود از دو مورد ذیل نیز به عنوان دیگر مطالب طرح شده در این جلسه یاد می کند:
۱٫ سندی از پذیرفته نشدن درخواست ملاقات آیت الله… از طرف امام، بخاطر رد صلاحیت آقایان… در سال۶۳ قرائت شد.
۲٫ امید دادن مقام معظم رهبری به مردم در مورد انتخابات، بسیار تحسین برانگیز بود.