شفاف مدیا: سید رضا موسوی زاده گفت: در این شرایط، خانه به مدرسه اول تبدیل شده. اولیا باید وقت و انرژی بیشتری برای آموزش دانش آموزان بگذارند. مردم، نظرات متفاوتی راجع به بازگشایی ها دارند و تصمیم گیری در این خصوص بسیار سخت است.

توضیحات مدیر آموزش و پرورش نجف آباد برای بازگشایی مدارس+فیلم

شفاف مدیا: سید رضا موسوی زاده گفت: در این شرایط، خانه به مدرسه اول تبدیل شده. اولیا باید وقت و انرژی بیشتری برای آموزش دانش آموزان بگذارند. مردم، نظرات متفاوتی راجع به بازگشایی ها دارند و تصمیم گیری در این خصوص بسیار سخت است.

موسوی زاده ادامه می دهد: سلامت دانش آموزان، اولویت اصلی ما است. اولیا و انجمن های اولیا و مربیان، برای رعایت بهتر شیوه نامه ها به مدارس کمک کنند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به محرومیت حداقل ۴۰ درصد دانش آموزان نجف آباد از امکانات فضای مجازی خاطر نشان کرد: طیف متنوعی از شیوه ارائه آموزش ها فراهم شده ولی خانواده ها باید تکلیف مدارس را در خصوص آموزش حضوری یا غیرحضوری دانش آموز مشخص کنند. از خانواده ها می خواهیم به مدیریت آموزش و پرورش اعتماد داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش نجف آباد توضیحات مدیر آموزش و پرورش نجف آباد برای بازگشایی مدارس+فیلم توضیحات مدیر آموزش و پرورش نجف آباد برای بازگشایی مدارس+فیلم

سید رضا موسوی زاده

توضیحات مدیر آموزش و پرورش نجف آباد برای بازگشایی مدارس+فیلم