توقیف حفاری غیر مجاز چاه در نجف آباد
توقیف حفاری غیر مجاز چاه در نجف آباد

ایسنا:چهار دستگاه غیرمجاز حفاری چاه در استان اصفهان در هفته اول تعطیلات نوروز کشف و توقیف شد. محل توقیف این دستگاه‌ها در خیابان آتشگاه اصفهان، محله کرتمان خمینی شهر، نجف آباد و روستای برکان در شرق اصفهان بوده است. این دستگاه‌ها در تاریکی شب و در فرصت تعطیلات مشغول تعدی به منابع آب زیرزمینی بوده‌اند. […]

ایسنا:چهار دستگاه غیرمجاز حفاری چاه در استان اصفهان در هفته اول تعطیلات نوروز کشف و توقیف شد.

محل توقیف این دستگاه‌ها در خیابان آتشگاه اصفهان، محله کرتمان خمینی شهر، نجف آباد و روستای برکان در شرق اصفهان بوده است. این دستگاه‌ها در تاریکی شب و در فرصت تعطیلات مشغول تعدی به منابع آب زیرزمینی بوده‌اند. (تصویر آرشیوی است)