حرف مردم- «حسین» نوشته: از وقتی «آیت الله» بستند دنبال اسمش که شروع کرد به دادن فتواهای عجیب و غریب. میگه که اگه دخترتون نتونست روزه بگیره، هیچ طوری نیست. راحت روزه اش رو بخوره و نیازی به رفتن به سفر یا کار دیگه ای هم نیست.

تولید «آیت الله» در نجف آباد

حرف مردم- «حسین» نوشته: از وقتی «آیت الله» بستند دنبال اسمش که شروع کرد به دادن فتواهای عجیب و غریب. میگه که اگه دخترتون نتونست روزه بگیره، هیچ طوری نیست. راحت روزه اش رو بخوره و نیازی به رفتن به سفر یا کار دیگه ای هم نیست.

ماشاالله توی همه چیز هم سر رشته داره. چند وقت پیش از تعامل با آمریکا نوشته بود و گفته بود که نباید شاخ به شاخشون شد تا کاری به ما نداشته باشند. یعنی هر چی که ملت خوششون بیاد، این بنده خدا همون رو فتوا! می فرمایند. اگه دید دوچرخه سواری زن ها توی بورسه، سریع از یه جایی آیه و حدیثی پیدا می کنه که این کار سیره بزرگان بوده و هیچ اشکالی نداره.

این وسط نفهمیدیم «حجت الاسلام» ما در چه فرآیند و به چه شکی به «آیت الله» تبدیل شد و حتما چهار صباح دیگری تبدیل به «آیت الله العظمی» خواهد شد.

از این طرف هم اونایی که قصد و غرض های سیاسی دارند، شروع کرده اند به بزرگ کردن این بنده خدا و براش لقب و عنوان می تراشند. این طرف و آن طرف دعوتش می کنند و مردم را با اهرم شام و پذیرای، پای منبرش می نشونند تا ملت را تغذیه فکری بکنند.شاید دون پاشی می کنند برای روز مبادا. روزی که حاج آقاشون، آدم یا آدم های مورد نظرشون رو در انتخابات حمایت کنه.

نمی دونیم چرا با داشتن دو تا حوزه علمیه و این همه طلبه، کسی هم پیدا نمیشه که جواب شبهات این بنده خدا رو منطقی و مستند بده و این وضعیت را جمع و جور کنه.

روحانی

روحانی

نجف آباد نیوز