صدا و سیما: شرکتی در نجف آباد سالیانه بیش از شصت هزار اکسل عقب و جلو با یک سوم قیمت نمونه وارداتی برای نیسان تولید می کند و در صورت تسویه مطالباتش توسط دولت، می تواند تا یکصد اشتغال جدید ایجاد کند.

تولید ۶۰ هزار اکسل خودرو در شرکت آهن فام نجف آباد+ فیلم

صدا و سیما: شرکت آهن فام در نجف آباد سالیانه بیش از شصت هزار اکسل عقب و جلو با یک سوم قیمت نمونه وارداتی برای نیسان تولید می کند و در صورت تسویه مطالباتش توسط دولت، می تواند تا یکصد اشتغال جدید ایجاد کند.

این شرکت قطعه ساز که کار خود را در سال ۷۱ با پانزده نیرو شروع کرده، در حال حاضر قطعات خود را با استاندارد شرکت های اروپایی روانه بازار می کند.

(تصویر تزیینی است)

تولید قطعات خودرو تولید تولید ۶۰ هزار اکسل خودرو در شرکت آهن فام نجف آباد+ فیلم            300x182

تولید قطعات خودرو

نجف آباد نیوز