تولید سالیانه ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم
تولید سالیانه ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: 70 واحد تولید ماهی های زینتی در نجف آباد که برای حداقل 410 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی کرده اند، سالیانه 9 میلیون قطعه انواع ماهی های زینتی تولید می کنند که این میزان شهرستان را در رتبه دوم استان قرار داده است.

تولید سالیانه ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: ۷۰ واحد تولید ماهی های زینتی در نجف آباد که برای حداقل ۴۱۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی کرده اند، سالیانه ۹ میلیون قطعه انواع ماهی های زینتی تولید می کنند که این میزان شهرستان را در رتبه دوم استان قرار داده است.

حسن صالحی افزود: این تولیدات که در ۲ نوع زنده زا و تخم گذار هستند، در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند.

تولید ماهیان زینتی در نجف آباد

تولید ماهیان زینتی در نجف آباد

تولید سالیانه ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم