دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد با همکاری نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر، تولید ماسک در این مجموعه را برای مقابله با شیوع کرونا در دستور کار خود قرار داده است. علاقه مندان برای فعالیت در این عرصه می توانند با جمعیت هلال احمر شهرستان تماس بگیرند.

تولید ماسک در دانشکده سمیه نجف آباد+فیلم

دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد با همکاری نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر، تولید ماسک در این مجموعه را برای مقابله با شیوع کرونا در دستور کار خود قرار داده است. علاقه مندان برای فعالیت در این عرصه می توانند با جمعیت هلال احمر شهرستان تماس بگیرند.

تولید ماسک در دانشکده سمیه نجف آباد تولید ماسک در دانشکده سمیه نجف آباد+فیلم تولید ماسک در دانشکده سمیه نجف آباد+فیلم photo                  300x169

تولید ماسک در دانشکده سمیه نجف آباد

تولید ماسک در دانشکده سمیه نجف آباد+فیلم