تولید کمربندهای اصلاحی در نجف آباد+فیلم
تولید کمربندهای اصلاحی در نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: یک مجموعه تولیدی در نجف آباد، برای اولین بار در کشور کمربندهای اصلاحی ستون فقرات را به روشی جدید تولید کرده است.

تولید کمربندهای اصلاحی در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: یک مجموعه تولیدی در نجف آباد، برای اولین بار در کشور کمربندهای اصلاحی ستون فقرات را به روشی جدید تولید کرده است.

تولیدات این مجموعه، در مدت زمان کوتاه تری نسبت به نمونه های مشابه طراحی و ساخته شده، خطای انسانی در آن ها به حداقل رسیده و تکرار پذیر هستند.

سالانه نزدیک به پنجاه هزار بیمار، از پنج محصول اصلی این مجموعه استفاده می کنند.

تصویر، تزیینی است.

کمربند اصلاحی ستون فقرات

کمربند اصلاحی ستون فقرات

 

تولید کمربندهای اصلاحی در نجف آباد+فیلم