صدا و سیما: در روزگاری نه چندان دور بیش از دویست و پنجاه نفر در زمینه تولید گیوه ملکی در نجف آباد فعال بوده اند ولی در حال حاضر تعداد این افراد به انگشتان دست هم نمی رسد.

تولید گیوه ملکی؛ هنر صنعتی در حال فراموشی

صدا و سیما: در روزگاری نه چندان دور بیش از دویست و پنجاه نفر در زمینه تولید گیوه ملکی در نجف آباد فعال بوده اند ولی در حال حاضر تعداد این افراد به انگشتان دست هم نمی رسد. گیوه، یک پاپوش کاملا طبیعی محسوب می شود که ماده اولیه آن پنبه، پارچه و پشم است و درست کردن هر جفت آن بین دو تا سه روز طول می کشد.

مصطفی گلی یکی از آخرین بازماندگان این هنر صنعت در نجف آباد، به تشریح چگونگی تولید این کفش سنتی می پردازد.

گیوه بافی تولید تولید گیوه ملکی؛ هنر صنعتی در حال فراموشی          300x169

گیوه بافی

نجف آباد نیوز