صدا و سیما: شرکت کوبان سپاهان در شهرک صنعتی نجف آباد، بعد از دو سال کار تحقیقاتی موفق به بومی سازی تکنولوژی ساخت میل لنگ در کشور شده و از خروج سالیانه یک و نیم میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است. این شرکت که متوسط سن پرسنل آن ۳۱ سال است، سالیانه حداقل یک میلیون و دویست هزار میل لنگ تولید می کند.

تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم

صدا و سیما: شرکت کوبان سپاهان در شهرک صنعتی نجف آباد، بعد از دو سال کار تحقیقاتی موفق به بومی سازی تکنولوژی ساخت میل لنگ در کشور شده و از خروج سالیانه یک و نیم میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است. این شرکت که متوسط سن پرسنل آن ۳۱ سال است، سالیانه حداقل یک میلیون و دویست هزار میل لنگ تولید می کند.

این میل لنگ ها که به روش «فورج یا قالب بسته» تولید می شوند، در اختیار صنایع کشاورزی، معدن، خودرو سازی، پزشکی و ریلی قرار می گیرند.

روش «فورج یا قالب بسته» یک روش تولید در حوزه قطعات صنعتی است که در آن قطعات تحت فشار هوای شدید با تنش های مختلف فشار تولید می شوند.

انواع ابزار آلات و قطعات یدکی خودروهای سنگین، دیگر تولیدات این مجموعه را تشکیل می دهند. مهم ترین درخواست مدیرعامل این مجموعه که جلوی واردات میل لنگ از ترکیه و آلمان را گرفته، «اعتماد مسئولان به تولیدکنندگان داخلی» است.

تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808481 726 300x169

تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد

تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم

 

تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808486 629 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808485 192 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808484 494 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808483 921 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808482 957 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808481 726 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808480 705 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم تولید ۱میلیون و دویست هزار میل لنگ تراکتور در نجف آباد+تصاویر و فیلم 4808479 691 1024x576
تولید میل لنگ تراکتور در نجف آباد