بسیج: بانوان بسیجی حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا (سلام الله علیها) سپاه ناحیه نجف آباد در اقدامی جهادی 21 هزار عدد انواع ماسک بیمارستانی، چندلایه و فیلتردار تولید و بسته بندی کردند.

تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر

بسیج: بانوان بسیجی حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا (سلام الله علیها) سپاه ناحیه نجف آباد در اقدامی جهادی ۲۱ هزار عدد انواع ماسک بیمارستانی، چندلایه و فیلتردار تولید و بسته بندی کردند.

این کار با مشارکت بیست نیروی داوطلب در مدت هشت روز و با استفاده از بیست دستگاه چرخ خیاطی انجام شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                                  9 300x300

 

تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                                  2
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                                  1
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                     5
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                     3
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                     2
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر                                  9
تولید ماسک توسط بسیجیان نجف آباد

تولید ۲۱هزار ماسک توسط بانوان بسیجی نجف آباد+تصاویر