واحد تولیدی کاشی اصفهان با قدمتی  بیش از 40 سال و در فاصله ای کمتر از 2 سال پس از بحران حاد کارگری و مالی، به آرامی به عرصه تولید بازگشته است. خبرهای بحران و تجمع های پی در پی کارگران این واحد صنعتی در جاده اصفهان به نجف آباد هنوز در آرشیو رسانه ها کهنه نشده.

تولید ۶هزار متر مربعی در کاشی اصفهان

واحد تولیدی کاشی اصفهان با قدمتی  بیش از ۴۰ سال و در فاصله ای کمتر از ۲ سال پس از بحران حاد کارگری و مالی، به آرامی به عرصه تولید بازگشته است. خبرهای بحران و تجمع های پی در پی کارگران این واحد صنعتی در جاده اصفهان به نجف آباد هنوز در آرشیو رسانه ها کهنه نشده.

ایرنا: محمد مغزی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گفت: این کارخانه بیش از پنج سال دچار بحران مدیریتی و تولید شده بود که دراین مدت بارها کارگران با اجتماع در برابر کارخانه ، فرمانداری و استانداری اصفهان خواستار حل مشکلات کارخانه ودریافت حقوق و مزایای خود بودند.
وی گفت: کاشی اصفهان با همکاری مسئولان استان، شهرستان نجف آباد و همت کارگران و تلاش و برنامه های مدیریت جدید، می تواند به جایگاه اصلی خود برگردد.
مدیرعامل جدید کارخانه نیز اظهار داشت: خطوط تولید این کارخانه پس از ساماندهی با تولید روزانه ۶ هزار مترمربع کاشی دیواری با مساعدت وکمک مسئولان قضائی و اجرائی استان و شهرستان و همکاری کارگران، به چرخه تولید برگشته است.
علیرضا احمدی با بیان این که معوقه های این واحد تولیدی طبق توافق انجام شده درچهار قسط پرداخت خواهد شد افزود: قسط اول آن پرداخت شده و حقوق کارکنان نیز به روز پرداخت می شود. برای فعال شدن این واحد تولیدی درمدیریت جدید از نیروهای متخصص ، با تجربه و توانمند استفاده شده است.
مدیر عامل کاشی اصفهان افزود: توجه به نیازهای رفاهی، تفریحی، خدماتی و بهداشتی کارکنان از جمله بیمه تکمیلی، سلف سرویس و نیز بهبود محیط فضای سبز از برنامه های جدی این مدیریت است. امیدواریم مسئولان هم به تعهد خود در راستای تامین اعتبار مورد نیازعمل کنند.
کارخانه کاشی اصفهان در پی واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۷ به تدریج با مشکل تولید و پرداخت حقوق کارگران مواجه شد.
این کارخانه درسال ۱۳۵۴ در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار و سه خط تولید کاشی دیواری فعالیت خود را شروع و به مرور زمان به ۱۱خط افزایش یافت و سالانه بیش از میلیون متر مربع کاشی دیواری به فروش می رساند.

کاشی اصفهان

کاشی اصفهان

تولید ۶هزار متر مربعی در کاشی اصفهان