خبرگزاری صدا و سیما: مجتبی مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان: نجف آباد با تولید سالیانه ۹ میلیون قطعه انواع گونه های زنده زا و تخم گذار ماهیان زینتی، جایگاه دوم استان را به خود اختصاص داده. ۱۰ درصد این تولیدات به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شوند.

تولید ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما: مجتبی مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان: نجف آباد با تولید سالیانه ۹ میلیون قطعه انواع گونه های زنده زا و تخم گذار ماهیان زینتی، جایگاه دوم استان را به خود اختصاص داده. ۱۰ درصد این تولیدات به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شوند.

ماهی زینتی تولید ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم تولید ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم                     300x200

ماهی زینتی

 

 

تولید ۹میلیون ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم