تولید ۱۶۴۳ تن عسل در نجف آباد
تولید ۱۶۴۳ تن عسل در نجف آباد

مدیر اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: این شهرستان با اتولید سالانه هزار و ۶۴۳ تن عسل رتبه نخست صنعت زنبورداری استان اصفهان را دارد. وی اعلام داشت:« بیش از ۳۰۴ هزار کلنی زنبور عسل امسال در شهرستان نجف آباد سرشماری شد.» مطهری ادامه داد: طبق آخرین سرشماری زنبور عسل در پاییز امسال از این […]

مدیر اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: این شهرستان با اتولید سالانه هزار و ۶۴۳ تن عسل رتبه نخست صنعت زنبورداری استان اصفهان را دارد.
وی اعلام داشت:« بیش از ۳۰۴ هزار کلنی زنبور عسل امسال در شهرستان نجف آباد سرشماری شد.»
مطهری ادامه داد: طبق آخرین سرشماری زنبور عسل در پاییز امسال از این تعداد ، حدود ۷۳ هزار کلنی در بخش مرکزی و بیش از ۲۳ هزار کلنی زنبور عسل هم در بخش مهر دشت نجف آباد وجود دارد که بیشترین کلنی زنبور عسل شهرستان را به خوداختصاص داده اند. و بقیه نیز در سایر نقاط کشور مستقر هستند.»
لازم به ذکر است که از هر کلنی به طور میانگین پنج کیلو و۴۰۰ گرم عسل تولید می شود.

منبع:واحد مرکزی خبر